Administracinių patalpų pardavimas

140 kv. m. patalpos
tinkamos biurui

250 kv. m. patalpos
tinkamos biurui

24 kv. m. patalpos
tinkamos biurui

162kv. m. įrengto biuro
patalpos